Văn hoá

Văn hoá

Ý định ban đầu của WonRay được thành lập là:

Để tạo nền tảng phát triển cho những nhân viên thực sự muốn làm điều gì đó và họ có thể làm tốt điều đó.

Để phục vụ các đối tác muốn bán lốp xe tốt và giành được lợi nhuận từ việc kinh doanh.

Công ty và nhân viên cùng nhau phát triển.Chiến thắng bằng Chất lượng và kỹ thuật.

Chúng tôi sẽ nhấn mạnh cùng một chất lượng, chúng tôi có giá thấp nhất, cùng một mức giá, chúng tôi có chất lượng tốt nhất.

Yêu cầu của khách hàng luôn được ưu tiên.Sản phẩm Chất lượng luôn được ưu tiên.

Hãy tập trung --- vào nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ.